Chỉnh sửa Video thì chắc chắn bạn phải biết đến bộ công cụ Proshow Producer 9, phải nói là lợi hại vô cùng. Nhưng đồng nghĩa là phải tốn phí sử dụng. Ở đây AsiaSoft sẽ cung cấp cho...