THÔNG TIN BÁO CHÍ

Đào Viên Online vừa quen, vừa lạ với cộng đồng turn-based


Cùng lấy bối cảnh Tam Quốc và có phong cách tạo hình dễ thương, Đào Viên Online phần nào khiến người chơi hồi tưởng lại TS Online xưa kia.

Asiasoft khởi động lại dự án Cabal Việt Nam


Sau khoảng thời gian 4 năm dài chờ đợi cuối cùng đại diện NSX ESTSoft đã vui mừng thông báo đến công ty Asiasoft Việt Nam khi cho biết đã khắc phục và cải tiến toàn vẹn hệ thống gameplay cũng như kỹ thuật của Cabal Online.

©2015 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All Rights Reserved.